6. 9. 2009

Mosty Bailey

Konstrukci mostu navrhnul na počátku čtyřicátých let Donald Bailey, úředník britského Ministerstva války pod vedením A.M. Hamiltona. Řešení tohoto mostu bylo patentováno, přijato do výzbroje a v roce 1943 byl tento most poprvé použit spojenci v Itálii. Bailey Bridge byl v průběhu války použit na všech frontách a nelze vyloučit jeho použití i v zemích bývalého SSSR, kam se mohl dostat v rámci spojenecké pomoci.Po druhé světové válce se Bailey Bridge rozšířil nejen na ostatní území Britského společenství národů (např. Indie), ale díky UNRRA se rozšířil v zemích střední a východní Evropy. Tímto způsobem se tyto mosty dostaly i na naše území.

Popis konstrukce Bailey Bridge (převzato z www.fronta.cz a www.davar.cz/badatelna):

Konstrukce těchto mostů je dobře promyšlená. Základem je svařovaný konstrukční prvek o rozměrech cca 3150x1550x180 mm a hmotnosti okolo 260 kg. Používá se na vodorovné nosníky a teoreticky zřejmě i svislé konstrukce pilířů. Prvek je svařovaný z ocelových profilů a plechových dílců pevnostní řady "52" (mez pevnosti v tahu 520 MPa, to je zatížení cca 52 kg na 1 mm2 průřezu). Horní a dolní pás tvoří dvojice profilů U 4" x 2" (101,6 x 50,8 mm, zhruba naše U 100) otočených stojinami k sobě. Svislice a šikmé zavětrování jsou z profilu I 3" x 1,5" (76,2 x 38,1 mm, zhruba naše I 80), výztuhy na spojích jsou z plechu tloušťky 1/4" (6,35 mm). Tyto prvky se spojují čepy o průměru 48 mm (to kupodivu neodpovídá žádné palcové míře) narážených buď do zesílených konců horních a dolních pásů pro vodorovné napojení, nebo do příčných výztuh mezi pásy pro vertikální napojení těchto prvků.

Prvky lze montovat a spojovat jak na délku, tak pro zvýšení únosnosti buď nad sebe nebo i vedle sebe. Rozteč mezi hlavními nosníky mostu daná konstrukcí příčníků je cca 3,70 m. Kostra mostovky (vozovky) je tvořena příčníky I 10" (254 mm, cca I 260) položenými na hlavní pásy a podélníky I 3". Kostra mostovky může být namontována jak na horní (výjimečně), tak i na spodní pás. V případě montáže několikapatrového nosníku, pak tedy může být i mezilehlá. Samotná mostovka pak může být např. dřevěná, či z ocelového plechu, trubek, klád a podobně.

Příhradový nosník má tvar dvou spojených písmen K. Na koncích jsou zakončení typu samec/samice umožňující snadné spojení příhrad pomocí ocelových čepů. Mostovka pak nabízí komunikaci o šířce cca 3,5 m. Příčné nosníky uchycené ke spodní části příhrad přesahují mostní konstrukci a slouží k montáži chodníků vedle vozovky. Příhradové nosníky je možné umisťovat vedle sebe i nad sebou (většinou max. 3), vznikají pak mostní konstrukce označované kódy X/Y, kde X je počet příhrad v podélném směru a Y je počet příhrad nad sebou. V našich končinách je nejběžnější konfigurace 2/1. Nosnost mostu se zdvojením či ztrojením příhrad výrazně zvyšuje, například 45 m dlouhý most v konfiguraci 3/3 unesl tank Churchill i s přepravníkem, tedy celkem 70 tun! Mostovku nesou příčné nosníky, na nichž spočívá vozovka z prken nebo ocelová (ta zejména u vojenských aplikací, kdy dřevo příliš trpělo přejezdy tanků).

Stavebnici doplňují další prvky pro krajní pole, svislé výztuhy, svorky, ložiska a patřičné nástroje a montážní přípravky (viz. obrázek).

Mosty se montují zpravidla na břehu a vysouvají v ose na protější břeh. Montáž mostu provádí ženijní četa, vybavená nákladním automobilem tak, že postupně sestavuje jednotlivé segmenty na zemi a za pomoci nákladního automobilu jej postupně "tlačí" k protějšímu břehu. Při tomto způsobu montáže je na zemi vždy vyšší počet segmentů než ve vzduchu, aby nedošlo k převážení. Lze je však samozřejmě montovat i letmo a nosníky se dají využít i pro opravy či zesílení stávajících mostních konstrukcí.

V České republice se nachází několik desítek těchto mostů, ať už v podobě mostů trvalých či "dočasných", tak i ryze účelových.

Mosty Bailey Bridge patří k nejzdařilejší konstrukci druhé světové války a právem jsou dodnes bez výrazných změn nejen používány, ale také vyráběny. Donald Bailey byl za konstrukci tohoto mostu v roce 1946 povýšen do šlechtického stavu.

Odkazy na web

Některé moje fotogalerie:
Text: Tom

Žádné komentáře:

Okomentovat